Personalizācija un pretviltošanas aizsardzība

Personalizācija - individuālas informācijas (kartes īpašnieka vārds un uzvārds, numurs, derīguma termiņš u.c.) iestrādāšana kartē.
Atkarībā no kartes personalizācijas metodes, informāciju var nolasīt un apstrādāt gan manuāli, gan automatizēti ar speciālu skeneru, karšu nolasītāju un citu ierīču palīdzību. 

Pretviltošanas aizsardzība - kartes nodrošināšana ar papildus elementiem, kas apgrūtina to viltošanu. Atkarībā no kartes pielietojuma, izmantojamas dažādas pretviltošanas aizsardzības pakāpes.

Sīkāku informāciju lasiet sadaļās!

tālr.: +371 67295420
Bauskas iela 58a-318, Rīga LV-1004, Latvija
kartes@adikartes.lv
Atrašanās vieta: Latvijas karte Rīgas karte